Wednesday, May 04, 2016

EB's That's My Bae: Kim Last Talks About His Life!

He's the half-British, half-Filipino Bae na nagpunta sa Pilipinas a year ago na isa lang pangarap: to dance and to be popular. Unti-unti ay naabot na niya ang pangarap niya. Naging finalist siya ng That's My Bae at isa siya sa mga Bae members na libu-libo ang following sa social media! He's Kim Last... the Bae who's dreaming of becoming the next Alden Richards! 

No comments:

Post a Comment