Tuesday, May 10, 2016

EB's That's My Bae: Kim Last On Sexiness!Underwear size, virginity, sleeping habits are some of the topics na game na game na pinag-usapan ni Kim Last sa third part ng aming interview sa kanya! How different kaya ang mga sagot ng London boy ng That's My Bae in comparison with someone who grew up in the Philippines? O baka naman ay pareho lang ang mga points of views nila? 
No comments:

Post a Comment