Saturday, October 11, 2014

Ryzza Mae: "May Multo Dito!"

Multo?
Like any every child ay hindi mahirap maniwala si Ryz lalo na usapang multo. Bakit?  Dahil malikot ang imagination ng mga bata lalo na kung ang nagkwento ang kanilang pinagkakatiwalaan. Siguro may nagkwento sa ating Stress Reliever na may mumo sa loob ng Broadway Studio. Mabuti na lang nandyan si Mommy Riza at safe na safe na si Ryzza. 
1 comment: