Thursday, October 29, 2015

Ate Ryzza Hearts Bae-by Baste!

A few minutes bago nag-uumiyak si Bae-by Baste ay halos silang sabay dumating sa Broadway Studio ni Princess Ryzza. Nakakatuwa nang magsalubong sila. Nagbeso sila at hinalikan ni Ate si Bunso! Ang sweet nila! Parang magkapatid. Ganyan talaga si Ryzza, mahilig sa bata. Actually, ganyan siya in general! 

No comments:

Post a Comment