Monday, September 05, 2016

Baste The Barber?!


Ang ating si Bae-By Baste ay isa nang Barber! 
What happened? Well, siguro na-curious ang malusog na bata kung ano ang magiging hitsura with shorter bangs! Kaya pagpasok ng dressing room ay nag-announced ang Big Boy na... yun na ginupit niya ang buhok niya!   
No comments:

Post a Comment