Tuesday, August 23, 2016

Ryzza Mae, The Blogger! 1


Naku... she's getting my job! Hahaha... hiniram ng Stress Reliever ang ating camcorder at nagsimulang mag-selfie at kumuha ng mga video ng tao sa loob ng dressing room sa kanilang mga unguarded moments! At mamaya matapos siya ayusan ay sa Hosts' Room naman! Marami siyang makukunan at ipapalabas natin sa mga susunod sa blogs! 
WARNING: medyo nakakahilo! 


No comments:

Post a Comment