Thursday, December 10, 2015

Bae-by Baste: Paikut-ikot!
Gustong-gusto ni Bae-by Baste na paikut-ikutin siya habang nakasakay sa silya ni Ma'am Jenny! At staff naman ng EB ay walang sawang sa pakikipag-laro sa kanya! 

Warning: Highly-infectious ang tawa niya! 


No comments:

Post a Comment