Friday, July 31, 2015

Ryzza Mae's Favorite Pastime!

Kids her age, maraming mga bagay ang gustung-gusto nilang gawin... mag on-line game, mag-tablet, mag-cell phone etc! Lahat yun ang ginagawa din ng nating bunso pero meron siyang isang pa-ulit ulit sa sagot nung tinanong siya ng bisita nya sa dressing room! Guess? 
No comments:

Post a Comment